Depremle İlgili Çözüm Önerileri 1

15.02.2008
         Önceki üç yazımızda depremle ilgili, önemli gördüğüm hususları sizinle paylaştım. Sıra çözüm yollarına geldi. Yapılması gereken hususları özet olarak ortaya koyacağım. Onbir maddeden oluşan önerilerimin ilk altısı birinci bölümde, son beş maddesi de ikinci bölümde yer almaktadır.
          Konunun önem ve aciliyetini kavrayarak telaş ve heyecana kapılmadan çalışılması gerektiğini öncelikle belirtmeliyim. Bugünkü bilimin ışığında depremin önceden bilinmesi mümkün olamadığına göre, biz depreme hazırlıklı olmalıyız. Depremi diğer tabiat olayları gibi algılamayı öğrenmeliyiz.
         1- Bugünden itibaren bütün yapılar (yer altı, yer üstü; yollar, köprüler, tüneller, metrolar, demiryolları, limanlar, hava alanları, sığınaklar, depolar, hastaneler, okullar, öğrenci yurtları, huzurevleri, çocuk yuvaları, ibadet yerleri, eğlence yerleri, iş yerleri, konutlar, barajlar, göletler, su şebekeleri, kanalizasyonlar, enerji hatları, doğalgaz hatları, haberleşme hatları, spor salonları, stadyumlar, sanayi tesisleri ve askeri tesisler) deprem gerçeğine uygun üretilmelidir. Daha önceki depremlerde tespit edilen hasar görme sebepleri dikkate alınarak hataların tekrar edilmesi önlenmelidir. Deprem olmuyor düşüncesiyle asla gevşeklik gösterilmemelidir. Çünkü depremin her an, belki de biraz sonra olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.
         2- İstanbul’un zemin etütleri ve yerleşime uygunluk haritaları söylendiği gibi bitirildiyse hemen açıklanmalıdır. El altından bazı büyük firmalara ve partili yandaşlara ucuza arazi kapatmaları için yerleşimle ilgili CD’lerin dağıtıldığı iddialarına son verilmelidir. Hangi ilçede, hangi mahalle veya köyde, hatta hangi ada veya parselde nasıl yapılaşma olacağını halkımız da bilmelidir. İlçe ve belde belediyelerinin ve bütün kamu kuruluşlarının buna uyması sağlanmalıdır.
         3- Muhtemel İstanbul depreminde daha büyük felaketlere yol açılmaması için erken uyarı sistemi derhal kurulmalıdır. Haberleşme ve bilgi sistemi güncelleşmelidir. Marmara Denizi içindeki Kuzey Anadolu Fayı boyunca görülen su ve gaz çıkışlarının nitelik ve niceliklerinin ve depremle ilgilerinin sürekli takip edilmesi için deniz dibinde gerekli olan istasyonlar hemen kurulmalıdır.
         4- Deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenlerin öğretilmesi amacıyla basın-yayın organlarına yayın mecburiyeti getirilmelidir. En çok izlenebilir saatlerde olacak şekilde TV’lere ayda en az bir defa ve en az 15 dakikalık programlar yayınlanmalıdır. Okulların her kademesinde haftada bir defa sürekli eğitim verilmelidir. Ayrıca depreme duyarlılık projeleriyle toplumun deprem bilinci geliştirilmelidir.
         5- Görevi sadece deprem ile ilgili konuları araştırmak olan bir bilim merkezi oluşturulmalıdır. Bu merkezi yönetecek bir de Deprem Konseyi ve Başkanlığı olmalıdır. Ülkemizde olan her deprem sonrası, bu merkezdeki Deprem Konseyi Başkanlığı tarafından açıklayıcı bilgiler; endişe, telaş ve söylentilere fırsat vermemek için en geç 10 dakika içinde halkımıza duyurulmalıdır.
         6- Afet Koordinasyon Merkezi’nin depreme her an hazır tutulması için gerekli düzenlemeler derhal yapılmalıdır. Acil müdahale kapasitesi sürekli güncelleştirilmeli ve geliştirilmelidir. Anadolu yakası, Suriçi ve Beyoğlu yakası ile Surdışı olmak üzere üç bölgede ayrı ayrı teşkilatlandırılması gereken bu merkezlerde şu konularda hazırlıklar, uzmanlar tarafından en ince detaylarına kadar yapılmalıdır: 
                    •   Acil kurtarma çalışmaları
                    •   Enkaz kaldırma çalışmaları
                    •  Yiyecek -  içecek ihtiyaçlarının karşılanması
                    •  Sağlık - ilaç ihtiyaçlarının karşılanması ve yaralıların tedavisi
                    •  Mezarlık ve defin işlemleri
                    •  Barınma ve yatacak yer – mevsimine göre ısınma ihtiyacı
                    •  Temizlik ihtiyaçlarının karşılanması
                    •  Haberleşme ve bilgi sisteminin kurulması
                    •  Eğitim
                    •  Güvenlik
                    •  Aidiyet ve bağlılık
                    •  İtibar ve kendini gerçekleştirme
                    •  Ruhsal sarsıntıların giderilmesi
                    •  İbadet ihtiyaçları
                    •  Organ mafyasına fırsat verilmemesi
                    •  Küçük çocuk kaçırılma tehlikesinin önlenmesi
                    •  Bölücü -  yıkıcı örgüt faaliyetlerinin önlenmesi
                    •  Misyonerlik faaliyetlerinin önlenmesi
                    • Öngörülmeyen diğer konular