3. Köprü Değerlendirmesi


YENİ BOĞAZ GEÇİŞİ ve ÇEVRE YOLU ÖNERİMİZ

     Poyrazköy - Garipçe koridoru tercih edilerek İstanbul Boğazı'na yapılmak istenen 3. Köprü ve Kuzey Marmara otoyol projesinin ihalesi, talipli firma çıkmaması üzerine yapılamamış ve bu suretle önümüze bir fırsat çıkmıştır.
    Bu fırsat, önemli bir yanlıştan vazgeçmek, aklın ve bilimin gereğini yerine getirmektir.
    Amaç; İstanbul'un ulaşım taleplerine cevap vermek, trafik sıkışıklığını gidermek ve ulaşım problemlerini çözmektir. Bunun için trafik talebinin en yoğun olduğu güzergâhta, yapılmış ve yapılması planlanan raylı sistemlerle bir bütünlük içinde çalışabilecek " raylı sistemi de kapsayan 3. Karayolu geçişi" Boğaziçi Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasındaki koridorlardan birisinde tercih edilmelidir.
    Bize göre tercih edilmesi gereken koridor ve boğaz geçişi, Devletin köklü kurumlarının yıllarca süren çalışmalarının sonucuna göre en verimli olarak görülen Vaniköy – Arnavutköy güzergâhı olmalıdır.
    İhalede teklif veren firma olmamasını bir fırsat olarak görüp öneride bulunmamızın gerekçeleri şunlardır:
    1-Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yıllarca süren bilimsel çalışmaları sonucu ortaya koyduğu görüşler, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve Devlet Planlama Teşkilatı'nın " Teklifin bir kez daha değerlendirilmesi " isteğini ifade eden resmi yazıları.

    2-3. Köprü ve Çevreyolu ile ilgili yapılan çalışmalarda trafik, yerleşim, kamulaştırma, orman ve su kaynakları, yapım maliyeti, işletme maliyeti, mevcut ulaşım hatlarına ve yerleşim yerlerine etkileri dikkate alınarak yapılan bütün çalışmalar, İstanbul Boğazı'ndaki farklı geçiş yerleri ve bunlara bağlı çevre ve bağlantı yollarının Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 2. Çevreyolunun kuzey bölgesinde hiçbir şekilde yeni bir çevreyolu yapılmaması sonucunu ortaya çıkarmış olması.

    3-Bu kesimde çevreyolu yapılması halinde kısa sürede çok sayıda kavşak ve bağlantı yolları yapılması kaçınılmaz olacaktır. Bu hat üzerinde ısrar edilmesinin esas sebepleri arasında acaba bazı beklentiler mi vardır? Çatalca – Gebze arasında 2. Çevreyolunun kuzeyinde kalan bölgedeki 2B arazilerinin büyük ölçüde el değiştirdiği söylenmektedir. Aynı şekilde bu bölgedeki köylülere ait yapılaşma yasağı olan su havzalarındaki araziler de birileri tarafından satın alınmıştır. 2B ve su havzalarındaki mevcut durumu bilerek buralardan arazi alan birileri kimlerdir?

    4-Önerdiğimiz Vaniköy – Arnavutköy koridorunun tercih edilmesi halinde herhangi bir arazi spekülasyonu söz konusu değildir; çünkü bu güzergâhın önemli bölümü kamu arazisidir. Yapılaşmanın olduğu kesimler ise zaten tünellerle geçilecek durumdadır. Kamulaştırma ve yıkım sorunları minimum seviyededir.

    5-İstanbul trafiğinin çözümü raylı sistem esaslı toplu taşımada olduğu gerçeğinden hareketle yapılacak olan 3. Köprünün raylı sistemi de kapsaması gerekmektedir. Bu suretle Marmaray Projesinin eksik kalan kuzey bölümü tamamlanarak raylı sistemde iç kuşak ring hattı gerçekleş-tirilmiş olacaktır.

    6-Transit trafik geçişlerinin 3. Köprü ve çevre yolundan sağlanarak şehir içi trafiğinin çözüleceğini söylemek tam bir aymazlıktır. İstanbul'da yaşayan insanlarla dalga geçmek anlamına gelir. Çünkü bu transit geçişlerin İstanbul trafiğindeki payı % 1-2 seviyelerindedir. Konuyla ilgili bilim adamlarının, mühendis odalarının, konuyla ilgilenen hemen herkesin ısrarlı ifadeleri yanında Türkiye İstatistik Kurumu ve Karayolları Genel Müdürlüğün birlikte yaptığı çalışmalarda da gerçeğin böyle olduğu ortaya konmuştur.

    7-İstanbul'un her iki yakasında büyük nüfusları barındıracak yeni yerleşim alanlarının kurulacağı ifade edildiğine göre acaba o projelerin bağlantı yolları mı şimdiden düşünülüyor? Öyleyse bunun İstanbul şehir içi trafiği ile ilgisi nedir?

    8-İhalede talipli firma çıkmaması üzerine söz edilen millî bütçeyle yapılacak olması işin gerçeğini gözden kaçırmamalıdır. Esas mesele güzergâh meselesidir. Şayet ihalede talipli firma çıksaydı İstanbul'un geleceği tehdit altına girmiş olacağı gibi Yap – İşlet – Devlet modeliyle verilecek devlet garantisi ile bütçeden ne kadar paranın çıkacağı da hiç görülmeyecekti.

    Sonuç olarak şunu söylemek gerekir. 
    Önümüze gerçekten son bir defa daha düşünme ve değerlendirme imkânı ve fırsatı çıkmıştır. Aceleyle yeni bir ihale yapılmamalıdır. İlgili bütün yetkilileri hatadan dönülmesi hususunda uyarıyoruz. Hangi metotla olursa olsun kaynaklar Türk Milleti'nindir. Boşa gidecek bir kuruşumuz bile yoktur. Yok edilecek su, orman ve hava gibi doğal kaynaklar da geri gelmez. 
    Amaç; İstanbul'da yaşayanların ulaşım çilesinden kurtularak diledikleri yere en kısa zamanda, en güvenli, en rahat ve en ucuz şekilde ulaşmasıdır. Bu mümkündür. Yeter ki bilimden uzaklaşmadan ortak aklın ve mantığın gereğini yerine getirelim. Üçüncü köprüyü Poyrazköy – Garipçe yerine Vaniköy – Arnavutköy arasında raylı sistemi de kapsayacak şekilde yapalım.

 

Hazırlayan: Hayrettin NUHOĞLU
İnşaat Mühendisi-İşletme Uzmanı
MHP MYK Üyesi               


Ekler :
1-Hükümetin planladığı Poyrazköy – Garipçe geçiş haritası
2-Bizim önerdiğimiz mevcut iki köprü arası Vaniköy – Arnavutköy geçişi ve raylı sistem bağlantı haritası
3-Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yazısı
4-Hazine Müsteşarlığı Yazısı
5-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yazısı

 

Image title

 

Image titleImage title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title