Nasıl Bir Cumhurbaşkanı

NASIL BİR CUMHURBAŞKANI

Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. Cumhurbaşkanlığı seçimi 10 Ağustos 2014 günü yapılacaktır. İlk turda  % 50 den fazla oy alan aday olmazsa, en çok oy alan iki adayın katılacağı 2. tur seçim 24 Ağustos 2014 günü yapılacaktır. İlk defa doğrudan halkoyuyla seçilecek Cumhurbaşkanı’nın ülkemize, milletimize Türk Dünyasına ve bütün Dünyaya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı seçilen kişi görevine başlarken Anayasanın 103. Maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki yemini etmesi gerekmektedir.

“ Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını,  vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim”

Bu yemini inanarak içine sindirdiğini geçmişteki hal ve hareketleriyle ve beyanlarıyla göstermiş olan, ettiği yemine görevi süresince bağlı kalacağına Türk Milleti’nin büyük ekseriyetinin güvenip oy vereceği bir TÜRK evladı Cumhurbaşkanı olmalıdır.

Arzumuz, çabamız ve duamız bu yöndedir.

                            06.06.2014

                                                Hayrettin NUHOĞLU