Proje Sunum

Sayın Konuklar,

Basının Değerli Temsilcileri,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

İstanbul’un bazı sorunlarıyla ilgili geçmiş dönemlerde uzman teknik ekibimizin hazırladığı çalışmaları sizlerle paylaşmak için düzenlediğimiz bu toplantıya katılıp bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ederim. Hoş geldiniz.

İstanbul Türkiye’nin kalbidir. Sadece nüfus açısından değil, ekonomik faaliyetlerin büyüklüğü, kültür ve turizmin önemi, sanat faaliyetlerinin merkezi olması, tarihi geçmişi ve coğrafi konumu yanında basının da merkezi olması bakımından Türkiye’nin dünyaya açılan gözüdür.

İstanbul halkının, Türkiye’nin her yöresinden insanlarımızı hatta bütün Türk Milleti’ni temsil ettiğini söylemenin yerinde bir tespit olacağı kanaatindeyim. İstanbul’un sıkıntılarını gidermek, sorunlarına çare bulmak, Türkiye’nin sıkıntılarını ve sorunlarını çözmek demektir.

Değerli Konuklar,

Değerli Arkadaşlar, 

İstanbul yıllardır bugünkü iktidarın zihniyetiyle yönetilmektedir; ama kötü yönetilmektedir. Çünkü İstanbul’un sorunları azalmak yerine hızla artmaktadır.

İstanbul’da yaşamak bir çok bakımdan zor; hatta imkansız hale gelmiştir.

İzlenen ekonomik ve sosyal politikalar, İstanbul’da yaşayanları geçim sıkıntısı ve işsizliğin pençesinde adeta yaşam savaşı verecek duruma getirmiştir.

Bedava kömür ve kitap dağıtmakla ya da mahalli idarelerin zoruyla Ramazanlarda bedava yemek vermekle yoksulluk, işsizlik ve sefalet ortadan kalkmaz. Günü birlik politikalar çare olamaz; ancak çizilen ekonomik tablolara uygun mutlu ve bahtiyar bir grubun varlığı gözlenmekte; ama nasıl Var olduğunu bizler de merak etmekteyiz.

Ekonomik çöküntü, beraberinde sosyal sıkıntıları ve ahlak buhranını getirmiştir. Bunun sonucunda asayiş bozulmuş ve ciddi bir güvenlik sorunu ortaya çıkmıştır. Hırsızlık, gasp, kapkaç, uyuşturucu yaygınlığı, fuhuş, tecavüz, organ kaçakçılığı ve çocuklara yönelik her türlü tehdit önlenemez bir hal almıştır.

Bunların yanında şehir içi ulaşım güçleşmiş, sabrın sınırlarının zorlandığı bir trafik ortamı oluşmuştur. Bunun insanlar üzerindeki sosyolojik ve ekonomik etkisi gerginliği artırmış ve dayanılmaz boyutlara gelmiştir.

İstanbul’u yöneten Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı’nın olumlu açıklamalarına güvenen İstanbullular perişan olmaktadırlar. Maç bittiğinde, ancak stada ulaşabilenler, Bayramlaşmaya giderken gün bitiminde yoldan geri dönenler, uçağı, treni, otobüsü kaçıranlar, evine, işine, okuluna, hastaneye, düğüne, toplantıya gidenler artık sözünü tutamaz olmuşlardır.

“Bir ayda başladık, bitirdik, açtık” diye gösterişli geçit ve kavşak açanlar, tören yapanlar şimdi suçu ihale kanununa bağlamışlardır.

AB dayatmaları karşısında eğitim ve kültür başta olmak üzere birçok sebeple merkezi yetkileri mahalli idarelere devretmek isteyen bugünkü hükümet, İstanbul’un ulaşım sorunu için dört bakanı görevlendirmiştir.

Bu bakanlar mahalli yöneticilerle yaptıkları toplantılardan sonra açıkladıkları en önemli sonuç; ulaşım yatırımlarının ihale kanunu kapsamı dışına alınmasıdır.

Bir ayda her şeyini bitirip açılış yapanların, kamu ihale kanunundan şikayet etmeye hakları olabilir mi?

Buradaki esas niyet, İstanbul halkını düşünerek çözüm üretmek değil, Kamu İhale Kanunu dışına çıkarmak istedikleri yatırımları, diledikleri gibi yandaşlarına verebilmektir.

Değerli Konuklar, 

Değerli Arkadaşlar,

1999 Ağustosundan bu yana İstanbul’da yaşayanların en korkulu rüyalarından biri de depremdir. Deprem olgusu bu tarihten sonra herkesin hayatına girmiştir. Nerede deprem olsa İstanbulluların uykusu kaçmaktadır.

Bazı yayın organlarında çelişkili tartışma ve yorumlar, korku ve gelecek endişesini artırmakta, heyecan ve kargaşaya yol açmaktadır.

İtiraf etmeliyiz ki bu konuda da İstanbul’u yönetenler ve Merkezi Hükümet sınıfta kalmıştır. Yıllardır hiçbir şey yapmayanlar şimdilerde çok önemsiz denebilecek gösteri tatbikatlarından öteye gidememişlerdir.

Günlük düşünen ve günlük yaşayan yönetici anlayışları ile kalıcı çözümlerin üretilemeyeceği ve tedbirlerin alınamayacağı bir gerçektir.

Sayın Konuklar,

Basının Değerli Temsilcileri, 

Ülkücü kadrolar ülkenin diğer bütün meselelerinde olduğu gibi İstanbul’un yukarıda özetlemeye çalıştığım meselelerine de en iyi çözümleri üretmeye çalışmaktadır.

İstanbul’un sorunlarına ilişkin oluşturduğumuz uzman teknik ekibimiz tarafından hazırlanan “İstanbul’da Ulaşım ve Trafik” ve “İstanbul ve Deprem” başlıklarını taşıyan çalışmaları sizlere sunmak istiyoruz.

Bu vesileyle tekrar hoş geldiniz diyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.