Yüce Türk Milleti

Yüce Türk Milleti,

Ülkemizde 12 Eylül 2010 Pazar günü Anayasa değişikliği ile ilgili bir “Halk Oylaması” yapılacaktır. Bundan önce defalarca Anayasa değişiklikleri olmuştur. 1982 Anayasası da 8’i bu iktidar döneminde olmak üzere 15 defa değiştirilmiştir. 175 maddeden oluşan Anayasa’nın 86 maddesi yenilenmiştir. Bu defa da 27 maddeden oluşan değişiklik paketi TBMM’den halk oyuna gerek kalmayacak çoğunluğu sağlayamadığı için halk oyuna başvurulmaktadır. Başbakan’ın ifadesiyle AKP’nin tanıtım kitabında Anayasa değişikliği  “yeni bir çağın kapılarını aralayacaktır” ,16 Temmuzda AKP’nin genişletilmiş İl Başkanları toplantısında da “Bu anayasa değişikliği Türkiye’nin kaderini, Türkiye’nin manzarasını değiştirecek.”  şeklinde sunulan bu değişiklik gerçekten ifade edildiği gibi midir? Hangi maddelere dayanarak bu kadar güçlü bir iddia ortaya atılmıştır?Sekiz yıla yaklaşan AKP iktidar dönemleri sırasında yapılan bütün icraatlardan sonra varılan bugünkü manzara şöyle özetlenebilir:

  1. Devlete, devleti kuran millî iradeye, millî birlik ve bütünlüğümüze ve istiklalimize karşı çok ciddi baş kaldırı vardır. Kanlı terör olayları önlenemez halde iken kurumlar arası gerginlik çatışmaya dönmek üzeredir.
  2. Küresel güçler ve AB’nin dayatmaları ve gönüllü yerli işbirlikçilerin gayretleri ile kültürel yozlaşma hız kazanmış ve ahlakî çöküş meydana gelmiştir. Dinî ve millî direnç kırılmak üzeredir.
  3. Takip edilen ekonomik modellerle ülkemiz adeta soyulmuş ve yeraltı, yerüstü kaynaklarımız yabancılara peşkeş çekilmiştir. Günü kurtarma adına yapılan bazı iyileştirmeler Türk Milleti’nin geleceğini kurtarmaya yetmeyecektir.

Küresel güçlerin ve medyanın büyük desteği ile gerçekler saklanmaktadır. Yalan ve bilgi kirliliği ile Türk Milleti aldatılmaktadır. Sinsi ve gizli emellerini gerçekleştirebilmek için bu Anayasa değişikliği onlar için çok önem kazanmıştır. AKP ve ona destek veren yerli ve yabancılar şu sebeplerle “EVET” denilmesini istemektedirler:

  1. Aylardan beri gerçek gündem işgal edilmektedir. Değişik manevralarla AKP’nin yeniden iktidar olması istenmektedir.
  2. AKP iktidar mensupları, yetkililer ve yandaşlar istikbalde karşılaşacakları acıklı akıbetten kurtulmak için Yüce Divan’ın yapısını değiştirmek ve yandaş yargı yaratılmak istenmektedir.
  3. “Kürt açılımı” diye başlanan “demokratik açılım”, “mill birlik ve kardeşlik projesi” diye devam eden ve Habur görüntüleriyle tıkanan “yıkım projesi” nin yeniden faaliyete geçebilmesi ve gelecekte tasarlanan eyalet ve özerkliğe götürecek değişikliklere yasal zemin hazırlanması hedeflenmektedir.

Büyük Türk Milleti,

Oynanan oyunları fark etmeliyiz. Üzerinde yaşadığımız kutsal vatan toprağında, ilelebet hür ve mutlu yaşayabilmek için, millî birlik ve bütünlüğümüzü koruyabilmek için, istiklalimizden ve kutsal değerlerimizden vazgeçmemek için uyanık olalım, sorumluluk şuuruyla ayağa kalkalım. 12 Eylül günü sandığa gidip “HAYIR” oyu kullanalım.

Sevgi ve saygılarımla,