Mektup 14

TÜRK DÜŞÜNCE HAREKETİ

     Değerli Arkadaşımız,
     Bilindiği gibi 2006 yılı içerisinde sizlere hiçbir yazımız ulaşmadı. Bu süre zarfında merkez heyetimiz sekiz toplantı gerçekleştirmiş olup ülkemizi ve milletimizi ilgilendiren bütün güncel konuları değerlendirmiştir.
     Şimdiye kadar sizlere ulaştırdığımız bütün yazılarımızda ortak endişelerimiz, beklentilerimiz ve tespitlerimiz vardır. Yapılması gerekenler, müzakereler yoluyla ve ortak akılla bulunmaya çalışılmıştır.
     Vardığımız en önemli gerçeklerden biri şudur ; maddi ve manevi bütün saldırıların hedefi, Türk Milleti’nin geleceği olan çocuklarımızdır, gençlerimizdir. Bu sebeple gençlerimiz için bir el kitabı hazırlamaya karar vermiştik.
     Olumsuzlukları fırsata dönüştürebilen ve toplumlara yön veren liderlerin yetişmesi, gençlere verilen önemle doğru orantılıdır.
     Her gün yeni gelişmelerin ve olayların olduğu bir çağda lider, herkes bir tarafa bakarken diğer taraflarda nelerin olup bittiğini gören ve değerlendirendir. Çok uzakları görebilendir. Toplumun kabul edebilecekleri yanında, doğru bildiklerini ve yaptıklarını kabul ettirendir.
     Düşünce yoksa eylem de yoktur. Kafalarda fikirlerin yeşermesine ortam sağlanmalıdır. Ancak böyle ortamlarda aranan liderlerin çıkması mümkün olur. Bu lider adaylarının yetenekli, sorumluluk alma beceri ve cesaretine sahip, itidalli, bilgili ve iyi ahlaklı olması yanında, ekip çalışmasını da sevmesi gerekmektedir.
     Bütün bunlar ve mensup olduğumuz Büyük TÜRK Milleti’nin meziyetleri ve tarihte ortaya konan yüksek Türk medeniyet izlerinin bilinmesinin önemi, çalışmalarımızın temelini oluşturmuştur.
     2004 yılı mayıs ayında sizlere duyurduğumuz ve katkılarınızı talep ettiğimiz, 2005 mayısına kadar gönderilen bütün yazılar merkez heyetimizde değerlendirilmiştir. Oluşturulan bir ekip yapılan çalışmaları çeşitli başlıklar altında toplayarak, kitap haline getirmiştir. Son düzeltmeler ve sayfa düzenlemesi ile gençlerin zorlanmayacağı dil üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
      Başlangıçta en az 1.000.000 gencimize ulaştırmak istediğimiz kitabın dağıtımı konusunda da değerli fikirlerinize ihtiyacımız vardır. Bu konudaki görüşlerinizin 15 ağustosa kadar iletilmesini arzu etmekteyiz.
     Saygılarımızla.

                                                                                                                   TÜRK DÜŞÜNCE HAREKETİ
                                                                                                                                          Adına
                                                                                                                           Hayrettin NUHOĞLU