Mektup 16

TÜRK DÜŞÜNCE HAREKETİ


          Değerli Arkadaşımız,

          Her aile reisi ailesi ile ilgili bir takım projeler yapar. Bu projeler arasında çocuklarının geleceği de yer alır. Onlar gözledikleri ile; kendilerini ve başkalarını da değerlendirerek kafalarında bir model oluştururlar. Zihinlerinde oluşturdukları bu modeli gerçekleştirmek için ellerinden gelen gayreti gösterirler. Bazıları da ilgilenmez ve onları kendi haline bırakır.
          Bu arada ilgilenenlerin bir çoğu bu modelin sınırlarını çizmede zorlanırlar. Öncelikle çocuklarına doğumuyla birlikte bir hayat biçimi yerine bir meslek tayin etmeye çalışırlar; kendileri için gerçekleştiremediklerini çocuklarında görmek isterler ve bu istekleri doğrultusunda çocuklarını yönlendirmeye çalışırlar. Yaşlandıklarında “ah! keşke!” kavramları geriye dönük değerlendirmeler için sıkça kullanılmaya başlanır. Bu durumda toplumun içine düştüğü sorunlar karşısında kendilerini ve gençliğin düştüğü durumu sorgularlar. Ne yazık ki bazıları dışında pek çoğu gençleri suçlarlar. “Ah! Biz gençken böyle miydik?” derler. Gençlerin düştüğü durumdan; tarihten, millî şuurdan kopmuş olmalarından yakınırlar.
          Yetişkin neslin gençlere örnek olacak modeli oluşturmak zorunluluğu vardır. Gençleri kendilerine, ailesine, milletine ve dinine ait değerlerle eğitmeleri hem kendilerinin sorumluluğunu yerine getirmek hem de çocuklarının kurtuluşu; dünya ve ahiret mutluluğu için önem arz etmektedir.
            Biz “Türk Düşünce Hareketi” üyeleri olarak sizlerden de gelen yoğun istek üzerine ve yukarıda ifade etmeye çalıştığımız sorumluluk gereği “ Türk Düşüncesi” adıyla hazırladığımız idealimizdeki gençlik modelini sizlere yazılı olarak arz etmekteyiz.
           Kitap adından da anlaşılacağı gibi “Türk-İslam Gerçeği ve Ülküsü” etrafında şekillenmiştir. Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlâk ve fazileti kitabın muhtevasını oluşturmaktadır. Mehmet Âkif Ersoy’un “Asımın Nesli” Ziya Gökalp’ın “Ayhan Nesli” ve Ali Fuat Başgil’in “Gençlerle Baş Başa” adlı gençlik modelleri kitabı şekillendirmede yol gösterici olmuşlardır. Kitap okunup değerlendirildikten sonra sizlerin de bizlere ışık tutacağınız inancındayız.
           Kitabın hitap ettiği kesim gençlerdir. Lise ve üniversite çağındaki gençlerin okuyup anlayabileceğini varsaymaktayız. Bu nedenle gençlere ulaştırılması için herkesin elinden geleni yapması için gayret sarf etmesini istiyoruz.
           Kitaptaki görüş ve düşünceler her türlü eleştiri ve değerlendirmeye açıktır. Sizlerin, özellikle gençlerin eleştiri ve değerlendirmelerini bekliyoruz. Zira bu eleştiri ve değerlendirmeler bizlerin yanlışlarını düzeltecek ve modelin olgunlaşmasını sağlayacaktır.
           Dileğimiz Yüce Allah’ın Türk Milletini ve Devletini sonsuza dek mutlu olarak yaşatması ve “Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi” ni Türk gençlerine yeniden nasip etmesidir.
           Posta adresi olan arkadaşlarımıza kitaplarını bu yazı ekinde gönderiyoruz. Elektronik posta veya belgegeçerle haberleştiğimiz arkadaşlar kitapları aşağıda adres bilgileri yazılı “İrfan Yayımevi”nden veya kitapçılardan temin edebilirler.

           Değerli Arkadaşımız,
           Son yazımızda 2006 yılının değerlendirmesini yapmış ve yükselen değer Milliyetçilik rüzgârının istismar edilebileceğine dikkat çekmiştik.
          Küresel sistemle uyum içinde olma gayretiyle anti-milliyetçi söylem ve icraatları ile Avrupa Birliği isteklerini fazlasıyla yapanlar veya yapılanları yetersiz bulanlar seçimin çok yaklaştığı bu günlerde Milliyetçi olma ve Milliyetçi aday bulma yarışına girdiler.
         “Ne Mutlu Türk’üm” duygusunu taşıyan Milliyetçi halk tabanı çok uyanık olmalıdır. Yoz siyasetin oyuncağı olmadığını göstererek böyle bir görüntünün ortaya çıkmasına fırsat vermemelidir.
        Bir tarafta Küresel sistemle uyum içinde olanlar diğer tarafta Türk Milletinin istiklâli, Türk Devleti’nin bölünmez bütünlüğü, milli kaynakların sadece Türk milletinin refah ve mutluluğu için kullanılmasından yana olan Türk Milliyetçileri vardır. Seçim bu iki kesim arasındadır.
        Ülkesini ve Milletini sevenler, Türk Milliyetçiliğinin aksiyoner olmasını ve siyaset ala-nında etkin hale gelmesini isteyenler kararlı bir şekilde ayağa kalkmalıdırlar. Unutmayalım bu gün yaşanan bütün sıkıntı ve bunalımlardan kurtulmanın tek yolu milliyetçi siyasi iradenin iktidar olmasıdır.
        Seçimlerin Ülkemize, Milletimize hayırlı ve mutlu sonuçlar getirmesini temenni ediyoruz.
        Saygılarımızla,


                                                                                                                    TÜRK DÜŞÜNCE HAREKETİ
                                                                                                                                       Adına
                                                                                                                           Hayrettin NUHOĞLU

İRFAN Yayımcılık ve Tanıtım Ltd. Şti.
Klodfarer Cad. Sümer Apt. No:40/7 34400 Divanyolu İSTANBUL
Telefon      : (0212) 518 38 66
Belgegeçer : (0212) 516 32 54
E - posta    : irfanyay@gmail.com